Isporuka pitke vode

Zone rada vodovodne distribucione mreže

Zona 1 (Gradska) Zona 2 (Čantavirska) Zona 3 (Bajmočka)
Grad Čantavir Bajmok
Radanovac Višnjevac Mišićevo
Palić Novi Žednik Mala Bosna
Bački Vinogradi Stari Žednik Đurđin
Graničar    
Kelebija    
Bikovo    

Pregled broja priključaka po kategoriji potrošača

R. br. Kategorija potrošača Broj priključaka
1. Široka potrošnja 31.301
2. Kućni saveti 1.012
3. Privredne organizacije 1.194
4. Mala privreda 1.740
5. Ustanove 415
  Ukupno 35.662

Delatnosti Distribucije vode

  • Kontrola funkcionisanja vodovodne distributivne mreže
  • Plansko – preventivno održavanje
  • Interventno održavanje mreže i priključaka
  • Održavanje kvaliteta vode u mreži
  • Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu
  • Izgradnja novih deonica vodovodne mreže i rekonstrukcija postojećih
  • Kontrola ispravnosti mernih instrumenata potrošnje vode – vodomera

Održavanje vodovodne distribucione mreže

U okviru plansko – preventivnog održavanja se vrši kontrola ispravnosti otvorenosti zasuna, protivpožarnih hidranata, popravka i zamena istih po potrebi, kao i zamena dostrajalih deonica mreže i priključaka.

Interventno održavanje obuhvata otklanjanje kvarova na mreži koji se dešavaju usled sleganja terena, korozije, mehaničkih oštećenja i slično.

Efikasnost i brzina predstavljaju osnovnu težnju održavanja vododosne mreže, da se prekidi u snabdevanju potrošača vodom svedu na najmanju meru. Zbog toga je organizovano stalno dežurstvo interventne ekipe, koja od momenta prijave kvara Dispečerskoj službi na telefon 55 – 77 – 11 samo u roku od nekoliko minuta izlazi na teren i sanira kvar u bilo koje doba dana tokom cele godine.

Računarskim programom "EPANET" vrši se simulacija hidrauličkog ponašanja cevovodne mreže. Ukupna vodovodna mreža je pod stalnom kontrolom, merimo pritiske u kontinuitetu na niz tačaka u mreži, što je uslov za pregled i otklanjanje kvarova.

Prate se gubici vode u sistemu, sa ciljem da se oni smanje na najmanju meru. Najčešći uzrok gubitaka vode je neispravna instalacija, dotrajalost priključaka kao i količine vode koje se koriste za neophodno ispiranje vodovodne mreže, kojom se ona dovodi u higijensku ispravnost.

Specijalna oprema kojom raspolaže Distribucija vode

Korelator – savremena i efikasna oprema koja na principu akustike i radio signala obezbeđuje dijagnostiku stanja vodovodne mreže, precizno otkrivanje oštećenja i pouzdano evidentiranje svih priključaka.

Logeri – savremena i precizna oprema koja vrši prikupljanje podataka na distributivnoj mreži i obezbeđuje monitoring pritisaka.