Investicije

 

STRATEGIJA RAZVOJA DO 2026. GODINE

U toku 2006. godine završena je izrada „Strategije razvoja vodosnabdevanja, kanalisanja i zaštite vodoprijemenika“ Subotice. Dokumenat je izrađen od strane JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, a vremenski horizont je 2026. godina. Pored ostalog, elaborat detaljno sagledava i elemente vodosnabdevanja sa prikazom sadašnjeg stanja, daje ciljeve razvoja, predviđa moguća tehnička rešenja, sagledava organizacione i ekonomske aspekte dugoročnog razvoja i daje smernice za realizaciju predočenog razvoja.

PERSPEKTIVNE POTREBE – CILJEVI RAZVOJA VODOSNABDEVANJA

 • potpunu izgrađenost distrubutivne mreže
 • potpunu priključenost stanovništva i ustanova i većine postojeće i nove industrije na javni sistem vodosnabdevanja
 • obezbeđenje svih potrošača vodom za piće propisanog kvaliteta, potrebnog pritiska i u racionalno potrebnim količinama
 • poboljšanu pouzdanost sistema vodosnabdevanja kroz obezbeđenje potrebnih kapaciteta vodozahvata, kondicioniranja, rezervoara i crpnih stanica
 • obnavljanje dotrajale distributivne mreže
 • transformaciju delatnosti sa ciljem povećanja efikasnosti funkcionisanja sistema i
 • povezivanje Subotice, Radanovca, Palića i naselja Kelebija u jedinstveni tehnički sistem.

PERSPEKTIVNE POTREBE – CILJEVI RAZVOJA ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

 • delimična, 50 % izgrađenost kanalizacione mreže
 • delimična, 50 % priključenost stanovništva
 • potpuna priključenost ustanova i industrije na kanalizacionu mrežu
 • potpuno prečišćavanje svih otpadnih voda iz izgrađenog sistema odvođenja upotrebljenih voda
 • poboljšana pouzdanost sistema
 • obezbeđenje potrebnih kapaciteta sistema za prečišćavanje otpadnih voda po kriterijumima Direktive EU za osetljive vodoprijemnike
 • obnavljanje dotrajale i neadekvatne kanalizacione mreže
 • povezivanje Subotice i Palića u jedinstveni tehnički sistem
 • izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u jednoj od najvećih prigradskih mesnih zajednica, Bajmoku. 

SREDNJOROČNI PROGRAM INVESTICIJA

U cilju rešavanja problema nedovoljnog snabdevanja vodom i kanalizacione pokrivenosti, zdravstvenih rizika, opasnosti po životnu sredinu u vezi sa ispuštanjem otpadnih voda i kontaminacije podzemnih voda iz septičkih jama i materijalne štete prouzrokovane kretanjem podzemnih voda, Grad Subotica i Preduzeće su utvrdili srednjoročni program investicija (projekatni okvir od 5 godina): Prioritetni Investicioni Program ("PIP"). PIP je potvrđen Tehničkom Studijom izvodljivosti, izrađenom početkom 2012.

Naziv investicije

Izvori finansiranja u milionima

  EBRD zajam Grad – JKP ViK EWBJF donatori

Kolektor II

Centr. kompleks Vodozahvat II

Magistralni vodovod – Lošinjska

Centr. magistralni vodovod

Magistralni vodovod povez istočni – zapadni krak

11,00

 

 

Sekundarna kanalizaciona mreža

za kolektor II i VII

Poveza kanalizacione mreže Palić – Subotica

Drugi prioriteti sa PIP liste

 

11,64

 

Kolektor VII

Podrška konsultanta PIU jedinici

Studija upravljanja muljem –

izrada Idejnog i Glavnog projekta

za izabrano rešenje mulja nakon tretmana otpadnih voda

 

 

2,04

UKUPNO

11,00

11,64

2,04

24,64

KRATKOROČNI PROGRAM - PRIPREMLJENI PROJEKTI ZA REALIZACIJU SEKUNDARNIH INVESTICIJA

Gradske mesne zajednice

Projekat

MZ

Ulica – deo ulice

Izgradnja vodovodne

mreže

Ker

Dr Franje Sudarevića, Jaše Ignjatovića, Porečka

Mali Bajmok

Franja Kluza

Kertvaroš

Banijska, Dobojska, Antona Aškerca, Deligradska, Dolenjska

Željezničko naselje –

Makova sedmica

Đeri Ferenca sa kracima 1, 2 i 3, Segedinska, 381. Nova,

 

 

 

Izgradnja kanalizacione mreže

Radanovac

Palmina, Venac bratstva i jedinstva, Peščarina

Željezničko naselje

Kireška, Hajduk Stanka, Jovana Mikića, Milutina Uskokovića

Mali Bajmok

Stipana Mukića, Mačvanska

Ker

Drinska, Dr Franje Sudarevića

Aleksandrovo

Stražilovska, Siriška, Kamenička, Futoška i crpna stanica-Stražilovska, Tolminska

Novi Grad

Loznička, Lošinjska, slepi deo Lošinjske

Prigradske mesne zajednice

Projekat

MZ

Ulica – deo ulice

Izgradnja magistralnog

vodovoda

Palić

Jožefa Hegediša 1-2 etapa

Ljutovo - Tavankut

1 – 2 etapa

 

 

 

Izgradnja vodovodne

mreža

Palić

Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Anđela Toričelija, Ritska i Ribarska

Hajdukovo - Šupljak

naselja

Kelebija

Edvarda Kardelja, Livadska, 4. jula, Prvomajska, Karolja Čeha

Bajmok

do UPOV Bajmok

 

 

 

Izgradnja kanalizacione

mreže

Palić

Horgoški put, Jožefa Hegediša, Luke Mardešića, potisna kanalizacija između gravitac. voda do UPOV Palić, Servo Mihalja, Vranjska, Dubrovačka, Vrnjačka, Jasenovačka

Bajmok

Potisni vod između crpne stanice i UPOV Bajmok, Glavna crpna stanica, UPOV – 1. faza