Pregled cena od 01.10.2014.

 

Rb. Kategorije / vrste usluga Cena sa PDV Ukupno
ŠIROKA POTROŠNJA I KUĆNI SAVETI
1 Čista voda 49,28 din 108,90 din
2 Odvođenje otpadnih voda 27,94 din
3 Prečišćavanje otpadnih voda 31,68 din
POSLOVNI PROSTOR
1 Čista voda 51,70 din 124,30 din
2 Odvođenje otpadnih voda 33,00 din
3 Prečišćavanje otpadnih voda 39,60 din
BENEFICIRANI POTROŠAČI I ZANATSTVO
1 Čista voda 51,70 din 118,70 din
2 Odvođenje otpadnih voda 31,60 din
3 Prečišćavanje otpadnih voda 35,40 din

Napomena: Ukoliko potrošnja vode u domaćinstvima i individualnim stambenim zgradama pređe 25m3 mesečno, razlika će se obračunavati po ceni vode za korisnike usluga u poslovnom prostoru. Gradsko veće je od 01. aprila 2011. godine uvelo naknadu za pogonsku spremnost sistema za sve kategorije korisnika u mesečnom iznosu od 96,00 dinara sa PDV po svakom ispostavljenom računu. Pogonska spremnost sistema mora biti obezbeđena svih 24 časa dnevno, za sve potrošače, bez obzira na količinu proizvedene i isporučene, odnosno potrošene vode. Naknada za pogonsku spremnost sistema plaća se u jednakom iznosu svakog meseca, kao i u mesecima kada nema potrošnje.