JN 45/29-2017

18.07.2017.

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - OKVIRNI SPORAZUM

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje pounda (130 KB) - 18.07.2017.
  2. Konkursna dokumentacija (388 KB) - 18.07.2017.
  3. odluka o zakjucenju okvirnog sporazuma (711 KB) - 02.08.2017.