JN 45/35-2017

18.08.2017.

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

- partija 1. Laboratorijske  hemikalije

- partija 2. Laboratorijsko staklo

- partija 3. Bakteriološke podloge

- partija 4. Reagensi i detektori hlora

- partija 5. Laboratorijski materijal

- partija 6. Rezervni delovi instrumenata

- partija 7. Filter papiri

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje pounda (128 KB) - 18.08.2017.
 2. Konkursna dokumentacija (846 KB) - 18.08.2017.
 3. Pitanje i odgovor (181 KB) - 22.08.2017.
 4. Pitanje i odgovor (162 KB) - 22.08.2017.
 5. Izmena konkursne dokumentacije (420 KB) - 22.08.2017.
 6. Obaveštenje o produženju roka (171 KB) - 22.08.2017.
 7. Pitanje i odgovor (147 KB) - 24.08.2017.
 8. Pitanje i odgovor (163 KB) - 24.08.2017.
 9. Pitanje i odgovor (180 KB) - 24.08.2017.
 10. Pitanje i odgovor (179 KB) - 25.08.2017.
 11. Odluka o dodeli ugovora (1.81 MB) - 07.09.2017.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (207 KB) - 14.09.2017.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (114 KB) - 15.09.2017.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (212 KB) - 19.09.2017.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (214 KB) - 21.09.2017.
 16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (219 KB) - 25.09.2017.
 17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (211 KB) - 04.10.2017.
 18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (206 KB) - 04.10.2017.