JN 45/50-2017

01.12.2017.

Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje pounda (246 KB) - 01.12.2017.
  2. Konkursna dokumentacija (1.46 MB) - 01.12.2017.
  3. Pitanje i odgovor (157 KB) - 07.12.2017.
  4. Pitanje i odgovor (152 KB) - 07.12.2017.
  5. Izmena konkursne dokumentacije (390 KB) - 07.12.2017.
  6. Obaveštenje o produženju roka (176 KB) - 07.12.2017.
  7. Odluka o dodeli ugovora (552 KB) - 19.12.2017.
  8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (218 KB) - 27.12.2017.