JN 45/51-2017

06.12.2017.

Merno regulaciona oprema

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - Putem okvirnog sporazuma

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje pounda (259 KB) - 06.12.2017.
  2. Konkursna dokumentacija (510 KB) - 06.12.2017.