JN 46/7-2018

18.07.2018.

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

Otvoreni postupak

- partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja
- partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja
- partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem
- partija 4: Sonde za merenje pH i EP
- partija 5: Pumpa za FeCl3
- partija 6: Regulator rada duvaljke

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (199 KB) - 18.07.2018.
  2. Konkursna dokumentacija (2.51 MB) - 18.07.2018.
  3. Izmena konkursne dokumentacije (1.85 MB) - 03.08.2018.