JN 46/7-2018

18.07.2018.

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

Otvoreni postupak

- partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja
- partija 2: Pumpe za transport ugušćenog i digestovanog mulja
- partija 3: Delovi za IQ senzor net sistem
- partija 4: Sonde za merenje pH i EP
- partija 5: Pumpa za FeCl3
- partija 6: Regulator rada duvaljke

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude (199 KB) - 18.07.2018.
 2. Konkursna dokumentacija (2.51 MB) - 18.07.2018.
 3. Izmena konkursne dokumentacije (1.85 MB) - 03.08.2018.
 4. Odluka o obustavi postupka partija 1 (307 KB) - 29.08.2018.
 5. odluka o dodeli ugovora (1.33 MB) - 29.08.2018.
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (340 KB) - 05.09.2018.
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (792 KB) - 07.09.2018.
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (728 KB) - 07.09.2018.
 9. obavestenje o obustavi partija 1 (515 KB) - 10.09.2018.
 10. Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 3 (790 KB) - 10.09.2018.
 11. obavestenje o zakljucenom ugovoru partija 5 (797 KB) - 20.09.2018.