JN 45/19-2018

27.07.2018.

OFFICE I CAD SOFTWARE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- partija 1. Office software
- partija 2. Cad software

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (246 KB) - 27.07.2018.
  2. Konkursna dokumentacija (554 KB) - 27.07.2018.
  3. Odluka o dodeli ugovora (648 KB) - 07.08.2018.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (203 KB) - 10.08.2018.
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (173 KB) - 13.08.2018.