JN 46/9-2018

03.08.2018.

BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA

OTVORENI POSTUPAK

- partija 1: Bunar B-23/III na Vodozahvatu I
- partija 2: Bunar B-3 na Vodozahvatu Mala Bosna

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (194 KB) - 03.08.2018.
  2. Konkursna dokumentacija (1.79 MB) - 03.08.2018.