JN 46/9-2018

03.08.2018.

BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA

OTVORENI POSTUPAK

- partija 1: Bunar B-23/III na Vodozahvatu I
- partija 2: Bunar B-3 na Vodozahvatu Mala Bosna

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (194 KB) - 03.08.2018.
  2. Konkursna dokumentacija (1.79 MB) - 03.08.2018.
  3. izmena konkursne dokumentacije (493 KB) - 24.08.2018.
  4. Pitanja i odgovori (256 KB) - 30.08.2018.
  5. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 i Partija 2 (1.15 MB) - 05.09.2018.
  6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (797 KB) - 13.09.2018.
  7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (767 KB) - 13.09.2018.