JN 45/26-2018

13.09.2018.

MATERIJAL ZA POTREBE LABORATORIJE

- partija 1. Laboratorijske hemikalije
- partija 2. Laboratorijsko staklo
- partija 3. Bakteriološke podloge
- partija 4. Reagensi i detektori hlora
- partija 5. Laboratorijski materijal
- partija 6. Rezervni delovi instrumenata
- partija 7. Filter papiri
- partija 8. Mikrobiološki brzi testovi

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude (197 KB) - 13.09.2018.
 2. Konkursna dokumentacija (1004 KB) - 13.09.2018.
 3. Pitanje i odgovor (144 KB) - 18.09.2018.
 4. Izmena konkursne dokumentacije (1.11 MB) - 18.09.2018.
 5. Obaveštenje o produženju roka (132 KB) - 18.09.2018.
 6. Pitanje i odgovor (115 KB) - 19.09.2018.
 7. Odluka o dodeli ugovora (4.60 MB) - 01.10.2018.
 8. Odluka o obustavi postupka (1.57 MB) - 01.10.2018.
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (588 KB) - 08.10.2018.
 10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 (583 KB) - 08.10.2018.
 11. Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 3, Partija 5 (1022 KB) - 08.10.2018.
 12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (591 KB) - 11.10.2018.
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (592 KB) - 17.10.2018.
 14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (620 KB) - 18.10.2018.
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (624 KB) - 26.10.2018.