JN 46/11-2018

10.10.2018.

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

- partija 1: Pumpe za transport primarnog mulja

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (196 KB) - 10.10.2018.
  2. Konkursna dokumentacija (921 KB) - 10.10.2018.