JN 45/42-2018

08.01.2019.

Oprema za praćenje procesa

-partija 1: Mikser - propulzor
-partija 2: Automatizacija postojećih tablastih zatvarača na PPOV- Subotica

Priloženi fajlovi

  1. konkursna dokumentacija (607 KB) - 08.01.2019.
  2. poziv za podnošenje ponuda (311 KB) - 08.01.2019.
  3. Odluka o dodeli ugovora (515 KB) - 21.01.2019.
  4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (158 KB) - 29.01.2019.
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (214 KB) - 29.01.2019.