JN 45/18-2019

27.05.2019.

AUTO GUME I VULKANIZERSKE USLUGE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
 
Partija 1: Auto gume
Partija 2: Vulkanizerske usluge

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (239 KB) - 27.05.2019.
  2. Konkursna dokumentacija (616 KB) - 27.05.2019.
  3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (879 KB) - 12.06.2019.
  4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 2 (573 KB) - 21.06.2019.
  5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1 (570 KB) - 26.06.2019.