JN 46/4-2019

28.06.2019.

Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji Vodozahvata Stari Žednik i Vodozahvata Bajmok

OTVORENI POSTUPAK

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (246 KB) - 28.06.2019.
  2. Konkursna dokumentacija (706 KB) - 28.06.2019.
  3. Pitanje i odgovor (1.24 MB) - 08.07.2019.
  4. Izmena i dopuna konknkursne dokumentacije (1.21 MB) - 09.07.2019.