jun
28

JN 46/4-2019

Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji Vodozahvata Stari Žednik i Vodozahvata Bajmok

OTVORENI POSTUPAK

Priloženi fajlovi

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (246 KB) 28.06.2019.
 2. Konkursna dokumentacija
  (706 KB) 28.06.2019.
 3. Pitanje i odgovor
  (1 MB) 08.07.2019.
 4. Izmena i dopuna konknkursne dokumentacije
  (1 MB) 09.07.2019.
 5. Pitanje i odgovor
  (1 MB) 22.07.2019.
 6. Pitanje i odgovor
  (522 KB) 22.07.2019.
 7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
  (308 KB) 24.07.2019.