JN 45/34-2019

02.07.2019.

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (210 KB) - 02.07.2019.
  2. Konkursna dokumentacija (469 KB) - 02.07.2019.
  3. Pitanje i odgovor (161 KB) - 08.07.2019.
  4. Izmena konkursne dokumentacije (787 KB) - 08.07.2019.
  5. Obaveštenje o produženju roka (132 KB) - 08.07.2019.
  6. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma (556 KB) - 16.07.2019.