JN 46/1-21-2013

13.09.2013.

Priznavanje kvalifikacije podnosiocima prijava za usluge – IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNIČKE OBJEKTE

- prva faza kvalifikacionog postupka -

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponude (113 KB) - 13.09.2013.
  2. Konkursna dokumentacija (222 KB) - 13.09.2013.
  3. Pitanje i odgovor (490 KB) - 03.10.2013.
  4. Pitanje i odgovor (373 KB) - 04.10.2013.
  5. Pitanje i odgovor (360 KB) - 10.10.2013.
  6. Obaveštenje o obustavi postupka (417 KB) - 28.10.2013.