JN 46/1-23-2013

13.12.2013.

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNIČKE PROJEKTE

- partija 1: Glavni projekat (bunarska konstrukcija,hidrotehničko opremanje,elektro opremanje) za bunar B-19/III u okviru VZ I u Subotici.
- partija 2: Glavni projekat (bunarska konstrukcija,hidrotehničko opremanje,elektro opremanje) za bunar B-23/III u okviru VZ I u Subotici.
- partija 3: Glavni projekat za vodovodnu mrežu na desnoj strani Segedinskog puta Subotica – Palić, od ulice Đorđa Natoševića do ulice Magnetna polja u Subotici (INV 12/02) 1150 m –  LIDL
- partija 4: Glavni projekat za vodovodnu mrežu u ulici Đeri Ferenca,381. nova i Segedinska ,kao i krakova I,II (382.nova) i III na području MZ Makova Sedmica.
- partija 5: Glavni projekat za vodovodnu mrežu u ulicama: Edvarda Kardelja (1240 m ) ukupna dužina magistralog vodovoda 1240 m i paralelnog voda za priključke, 4. Juli (220 m), Livadska (1250 m), Karolja Čeha (300 m), Prvomajska (280 m) ukupna dužina sekund. mreže 2050 m.
- partija 6: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu na Segedinskom putu - LIDL
- partija 7: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u Mačvanskoj ulici, deo od Fočanske do Durmitorske ulice, MZ “Mali Bajmok” (cca. 400m)
- partija 8: Glavni projekat za kanalizacionu mreže u ulicama: Jovana Mikića i Milutina Uskokovića, MZ “Željezničko naselje” (cca. 2110m)
- partija 9: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u uicama: Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka , Dubrovačka od Creske do Jsenovačke I Jasenovačka ulica u dužini od cca 1050 m , MZ “Palić”
- partija 10: Glavni projekat za kanalizacionu mrežu u ulicama: Lošinjska, Loznička i slepi deo Lošinjske u dužini od 950 m , MZ “Novi Grad”
- partija 11: Glavni projekat za vodovodnu mrežu do UPOV Bajmok

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponuda (64 KB) - 13.12.2013.
  2. Konkursna dokumentacija (1.04 MB) - 13.12.2013.
  3. Prilog_1 (70 KB) - 13.12.2013.
  4. Prilog_2 (57 KB) - 13.12.2013.
  5. Izmena konk. dok. Glavni projekti (4.92 MB) - 20.12.2013.
  6. Izmena konk. dok. Glavni projekti (4.43 MB) - 30.12.2013.
  7. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (705 KB) - 31.12.2013.
  8. Pitanja i odgovori (88 KB) - 08.01.2014.