JN 45/1-65-2013

27.12.2013.

ELABORAT ZA PREUSMERAVANJE SAOBRAĆAJA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponuda (45 KB) - 27.12.2013.
  2. Konkursna dokumentacija (449 KB) - 27.12.2013.
  3. Prilog 1 (2.16 MB) - 27.12.2013.
  4. Prilog 2 (1.05 MB) - 27.12.2013.
  5. Prilog 3 (849 KB) - 27.12.2013.
  6. Prilog 4 (628 KB) - 27.12.2013.
  7. Pitanje i odgovor (151 KB) - 31.12.2013.
  8. Pitanja i odgovori (118 KB) - 10.01.2014.