JN 46/1-26-2013

27.12.2013.

MATERIJAL ZA TALOŽENJE FOSFATA I FLOKULACIJU MULJA

Partija 1. - Polielektroliti

Priloženi fajlovi

  1. Poziv za podnošenje ponuda (51 KB) - 27.12.2013.
  2. Konkursna dokumentacija (374 KB) - 27.12.2013.