Program poslovanja

2018

Naziv dokumenta Preuzimanje
Godišnji plan rada interne revizije za 2018
Strateški plan rada interne revizije za period 2018 - 2020
Druga izmena programa poslovanja za 2017

2017

Naziv dokumenta Preuzimanje
Program poslovanja za 2017
Izmena programa poslovanja za 2017
Godišnji plan rada interne revizije za 2017
Strateški plan rada interne revizije za period 2017 - 2019
Poseban program o korišćenju sredstava Grada Subotice
Prva izmena posebnog programa o korišćenju sredstava Grada Subotice
Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ViK Subotica za 2016. godinu

2016

Naziv dokumenta Preuzimanje
Program poslovanja za 2016
Poseban program o korišćenju sredstava Grada Subotice
Izmena programa poslovanja za 2016

2015

Naziv dokumenta Preuzimanje
Program poslovanja za 2015
Izmena programa poslovanja za 2015

2014

Naziv dokumenta Preuzimanje
Program poslovanja za 2014
Izmena programa poslovanja za 2014

2013

Naziv dokumenta Preuzimanje
Program poslovanja za 2013
Izmena programa poslovanja za 2013