MISIJA

Jasna orijentacija ka krajnjem korisniku u smislu zadovoljenja kvalitetom i kvantitetom bezbednih za zdravlje usluga.
Planiran i stabilan razvoj, uz stalnu implementaciju inovativnih ideja i uvažavanje ekoloških principa.

 

VIZIJA

Uspešno preduzeće u regionu u oblasti vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.