Karakteristike sistema

Modernizacija upravljanja sistemom nije još uvek sveobuhvatna u smislu akvizicije svih podataka o objektima, infrastrukturnim mrežama, priključcima i korisnicima usluga.

Odlaskom starijih majstora u penziju koji su svojevrsni „živi katastar“ svakodnevno se susrećemo sa zahtevima za određenim nedostajućim i objektivnim/tačnim podacima o sistemu koji su osnova za analize, planiranje, donošenje odluka i mera praćenja i poboljšanja funkcionisanja i razvoja sistema.

Iz tih razloga pristupili smo izradi karakteristika sistema i mapiranju osnovnih podataka, po principu agende, tj. otvorenosti za izmene, dopune postojećih i unošenje novih podataka.

VODOZAHVAT - I

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT - I

2

Godišnja proizvodnja vode

5.732.937 m3

3

Broj aktivnih bunara

30 bušenih na dubini do 200 m

4

Kapacitet izvorišta

350 l/s

5

Prerada vode

32 filtera tehnologija Culligan

6

Rezervoar za nivelaciju potrošnje

3000 m3

7

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorima

8

Potiskivanje vode

6 pumpi ukupne snage 1400 kW

9

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

10

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA GRADA

11

Ukupan broj stanovnika

98.434

12

Broj usluženog stanovništva

80.244

13

Ukupna dužina mreže

327,2 km

14

Broj priključaka–široka potroš.

19.763

15

Broj priključaka-kućni saveti

797

16

Broj domaćinstava u kuć.savet.

16.059

VODOZAHVAT - II

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT - II

2

Godišnja proizvodnja vode

795.374 m3

3

Broj aktivnih bunara

6

4

Kapacitet izvorišta

80 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorima

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

BUNAR UPRAVA

1

Létesítmény elnevezése

KÚT IGAZGATÓSÁG

2

Éves vízkitermelés

79.159 m3

3

Aktív kutak száma

1

4

Kapacitás

15 l/s

5

Víz fertőtlenítése

Automata klóradagoló

6

Vízminőség

Az ivóvíz egészségügyi előírásainak megfelelő

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA

1

Naziv objekta

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2

Prečišćeno otpadnih voda god.

 11.054.495 m3

3

Vrsta tretmana

Mehaničko-hemijsko-biološki

4

Kapacitet u beskišnim danima

36000 m3/dan

5

Kapacitet u kišnim danima

72000 m3/dan

6

Kapacitet u dane velikih padavina

108000 m3/dan

7

Kvalitet izlazne (prečišćene) vode

prema Direktivi EU i domaćim propisima

8

Proizvodnja sopstvene el.energ.

U procesu digestije mulja (35-40 % ukupnih potreba)

9

Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA GRADA

10

Ukupan broj stanovnika

98.434

11

Broj usluženog stanovništva

68.994

12

Ukupna dužina mreže

234,07 km

13

Broj priključaka–široka potroš.

15.436

14

Broj priključaka-kućni saveti

773

15

Broj domaćinstava u kuć.savet.

16.059

VODOZAHVAT HG PALIĆ

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT HG PALIĆ

2

Godišnja proizvodnja vode

209.019 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

20 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA PALIĆ

8

Ukupan broj stanovnika

6.969

9

Broj usluženog stanovništva

4.127

10

Ukupna dužina mreže

29,24 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

1.508

12

Broj priključaka-kućni saveti

16

13

Broj domaćinstava u kuć.savet.

114

14

Vrsta mreže

KANALIZACIONA MREŽA PALIĆ

15

Ukupan broj stanovnika

6.969

16

Broj usluženog stanovništva

2.751

17

Ukupna dužina mreže

24,42 km

18

Broj priključaka–široka potroš.

979

19

Broj priključaka-kućni saveti

16

20

Broj domaćinstava u kuć.savet.

114

BUNAR MAKOVA SEDMICA

1

Naziv objekta

BUNAR MAKOVA SEDMICA

2

Godišnja proizvodnja vode

24.954 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

12 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

VODOZAHVAT BIKOVO

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BIKOVO

2

Godišnja proizvodnja vode

17.061 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

10 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA BIKOVO

8

Ukupan broj stanovnika

1.188

9

Broj usluženog stanovništva

434

10

Ukupna dužina mreže

14,34

11

Broj priključaka–široka potroš.

167

VODOZAHVAT KELEBIJA

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT KELEBIJA

2

Godišnja proizvodnja vode

10.234 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

12 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA KELEBIJA

8

Ukupan broj stanovnika

2.142

9

Broj usluženog stanovništva

180

10

Ukupna dužina mreže

3,38 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

61

VODOZAHVAT BAČKI VINOGRADI

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BAČKI VINOGRADI

2

Godišnja proizvodnja vode

31.115 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

15 l/s

5

Prerada vode

ADART tehnologija – bez hemikalija

6

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

7

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

8

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA B.VINOGRAD

9

Ukupan broj stanovnika

1.922

10

Broj usluženog stanovništva

664

11

Ukupna dužina mreže

4,98 km

12

Broj priključaka–široka potroš.

253

VODOZAHVAT ČANTAVIR

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT ČANTAVIR

2

Godišnja proizvodnja vode

430.359 m3

3

Broj aktivnih bunara

5

4

Kapacitet izvorišta

80 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ČANTAVIR

8

Ukupan broj stanovnika

6.591

9

Broj usluženog stanovništva

6.591

10

Ukupna dužina mreže

48,36 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

2.642

12

Broj priključaka-kućni saveti

7

13

Broj domaćinstava u kuć.savet.

94

14

Vrsta mreže

KANALIZAC. MREŽA ČANTAVIR

15

Ukupan broj stanovnika

6.591

16

Broj usluženog stanovništva

178

17

Ukupna dužina mreže

1,07 km

18

Broj priključaka–široka potroš.

9

19

Broj priključaka-kućni saveti

7

20

Broj domaćinstava u kuć.savet.

52

VODOZAHVAT VIŠNJEVAC

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT VIŠNJEVAC

2

Godišnja proizvodnja vode

29.760 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

12 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA VIŠNJEVAC

8

Ukupan broj stanovnika

543

9

Broj usluženog stanovništva

543

10

Ukupna dužina mreže

8,29 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

261

VODOZAHVAT STARI ŽEDNIK

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT STARI ŽEDNIK

2

Godišnja proizvodnja vode

109.816 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

25 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ST. ŽEDNIK

8

Ukupan broj stanovnika

1.876

9

Broj usluženog stanovništva

1.615

10

Ukupna dužina mreže

12,06 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

621

VODOZAHVAT NOVI ŽEDNIK

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT NOVI ŽEDNIK

2

Godišnja proizvodnja vode

135.886 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

25 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA N.ŽEDNIK

8

Ukupan broj stanovnika

2.327

9

Broj usluženog stanovništva

2.205

10

Ukupna dužina mreže

18,46 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

848

VODOZAHVAT BAJMOK

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT BAJMOK

2

Godišnja proizvodnja vode

409.224 m3

3

Broj aktivnih bunara

5

4

Kapacitet izvorišta

80 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA BAJMOK

8

Ukupan broj stanovnika

7.414

9

Broj usluženog stanovništva

7.414

10

Ukupna dužina mreže

53,31 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

3.101

VODOZAHVAT MIŠIĆEVO

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT MIŠIĆEVO

2

Godišnja proizvodnja vode

27.567 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

12 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA MIŠIĆEVO

8

Ukupan broj stanovnika

377

9

Broj usluženog stanovništva

377

10

Ukupna dužina mreže

4,78

11

Broj priključaka–široka potroš.

162

VODOZAHVAT ĐURĐIN

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT ĐURĐIN

2

Godišnja proizvodnja vode

79.783 m3

3

Broj aktivnih bunara

2

4

Kapacitet izvorišta

25 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA ĐURĐIN

8

Ukupan broj stanovnika

1.441

9

Broj usluženog stanovništva

1.102

10

Ukupna dužina mreže

4,57 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

424

VODOZAHVAT MALA BOSNA

1

Naziv objekta

VODOZAHVAT MALA BOSNA

2

Godišnja proizvodnja vode

31.673 m3

3

Broj aktivnih bunara

1

4

Kapacitet izvorišta

10 l/s

5

Dezinfekcija vode

Automatsko doziranje hlorinatorom

6

Kvalitet vode

prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

7

Vrsta mreže

VODOVODNA MREŽA M.BOSNA

8

Ukupan broj stanovnika

1.076

9

Broj usluženog stanovništva

608

10

Ukupna dužina mreže

6,58 km

11

Broj priključaka–široka potroš.

234