Szenny- és csapadékvíz elvezetése

Alapvető adatok:

  • A csatornahálózat teljes hossza: 317,18 km'
  • A város csatornával való lefedettsége: 57,7%
  • A csatlakozások száma összesen: 18.580 darab

A szennyvízelvezetés keretében folytatott tevékenységek:

  1. Új csatornacsatlakozások kiépítése
  2. A meglévő csatornacsatlakozások karbantartása
  3. A csatornahálózat tisztítása
  4. A csatornacsatlakozások tisztítása
  5. A csatornavezetékek kamerás megfigyelése
  6. A csatornacsatlakozások kamerás megfigyelése

A csatornahálózat

A terepviszonyok alapján a város nyolc vízgyűjtő területre lett felosztva, és ennek megfelelően nyolc fő gyűjtőcsatorna – kollektor létezik, melyek 0. – VII. számokkal vannak megjelölve.

A szennyvizek elvezetése egy általános csatornarendszer útján történik, ami annyit jelent, hogy ugyanazokon a vezetéken vezetjük el a szennyvizeket és a csapadékvizeket is. A csapadékvíz a csatornahálózatba legnagyobbrészt a lefolyókon keresztül jut be. A csatornarendszer az egész vízgyűjtő területen a gravitáció elvén működik. A csatornahálózat részei jellemzőiket, anyagukat és kiépítettségüket tekintve igen különbözőek. A tervezett teljes csatornahálózatnak eddig kb. 60 %-a épült ki, melynek teljes hossza kb. 320 km.

A csatornahálózat megfigyelése különleges videokamerával

(Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR)

A Pipeline Inspection & Rehabilitation – PIR rendszer a csatornahálózat vizuális megfigyelésére szolgál egy különleges kamera segítségével, melyet a csatornába leeresztve távvezérléssel irányítanak, és így végzi el a csatorna állapotának teljes vizsgálatát.

E rendszer segítségével felderíthetők a csatornában keletkezett repedések, akadályok és dugulások, és pontosan meghatározható a fúrás helye. Ugyanakkor felderíthetőek az illegális csatlakozások is, mivel minden „belülről látható”. A rendszer úgy működik, hogy a videó jel egy mikroprocesszoros feldolgozás után, egy különleges videokártyán keresztül bejut a számítógépbe, ahol a nyers adatokat az e célra szolgáló program elemzi, és elraktározza az adatbázisában. Az operátor a fülkéből vezérli a kamerát, és a program útján felvesz mindent, ami érdekes. A felvételről készíthetők fényképek is, melyek a program révén digitalizálhatók, és a jelentéshez csatolhatók. Ugyancsak lehetséges videó anyagot is rögzíteni tömörített divx formátumban. Miután megkaptuk a teljes profilt, elkészül egy jelentés a csatornahálózat adott szakaszára vonatkozó valamennyi érdekes adattal.

A program továbbá lehetőséget nyújt az úgynevezett magassági profil elkészítésére, ami az új csatornavezetékek lehelyezésekor játszik szerepet. Ugyanis minden csatornának rendelkeznie kell legalább minimális természetes eséssel. Ez a berendezés rendelkezik egy beépített érzékelővel az esés mértékének megállapítására, ami lehetővé teszi a beruházó által a kivitelezőtől megrendelt csatornaszakasz működőképességének ellenőrzését.