POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA

2013. november 18.

POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Csatolt állományok

  1. Poziv za podnošenje ponuda (43 KB) - 2013. november 18.
  2. Konkursna dokumentacija (282 KB) - 2013. november 18.
  3. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (142 KB) - 2013. november 21.
  4. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (303 KB) - 2013. november 21.
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru (194 KB) - 2013. december 06.