Informacije

Međunarodna saradnja zasnovana na organizacionom okviru snabdevanja vodom između Budimpešte i Subotice sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga

U petak, 20. maja 2016. godine organizovana je simulacija rada poslovodstva i interventnih ekipa vodovoda u postupcima, alternativnom načinu snabdevanja vodom i normalizaciji vodosnabdevanja usled pojave zagađenja distributivne mreže.

U Zelenoj sali Gradske kuće je u sredu, 25. maja 2016. godine zaključen ugovor o realizaciji investicije na Centralnom gradskom kompleksu Vodozahvat – I između Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, kao investitora, i Građevinskog preduzeća „Graditelj NS”, iz Novog Sada, izvođača radova izabranog na javnom tenderu po proceduri EBRD banke. Ugovor su, u prisustvu gradonačelnika...

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

U Novom Sadu, 19. i 20. aprila 2016. godine održana je Početna bančmarking radionica u kojoj su pored predstavnika JKP vodovoda i kanalizacije iz bivših jugoslovenskih republika i Bugarske, učestvovali i predstavnici subotičkog Vodovoda i kanalizacije. Skup je organizovan od strane IAWD – Asocijacije voda podunavskih zemalja i IPM Srbija – Interinstitucionalne profesionalne mreže operatera voda.

Predstavnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Granskog sindikata JSKD „Nezavisnost“ Srbije i Organizacije sindikata „Nezavisnost“ preduzeća upoznali su sve zainteresovane zaposlene sa najvažnijim odredbama Kolektivnog ugovora, zaključenog i potpisanog sa osnivačem 1. aprila 2016.

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je rezolucijom proglasila 22. mart 1993. godine za prvi Svetski dan voda. Od tada se svake godine na ovaj dan širom sveta obeležava Dan voda u cilju skretanja pažnje javnosti na važnost vode i njen nedostatak u mnogim krajevima naše planete

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai, pomoćnica gradonačelnika zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Maria Kern Šolja, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Valerija Tot Godo sa saradnicima i predstavnici Građevinskog preduzeća „Graditelj NS“ iz Novog Sada, obišli su u četvrtak, 11. februara, na Trgu kralja Tomislava (raskrsnica ulica Karađorđev put/Petefi Šandora/Bajski...

Ovim je zaokružen Integrisani menadžment sistem (IMS), koga čine: Menadžment kvalitetom ISO 9001:2008, Zaštita životne sredine ISO 14001:2004, Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na raduOHSAS 18001:2007 i Sistem za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP