Informacije

U saradnji sa Gradskom vatrogasnom četom i Gradskom organizacijom Crvenog krsta, radnici JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica su u sredu, 26. juna 2015. godine uspešno realizovali metodsko – pokaznu simulaciju/vežbu pripravnosti za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovora na njih. Ovo je jedan od zahteva ISO 14001:2004 tj. Sistema upravljanja zaštitom životne sredine

Moramo da intenziviramo investicije kada je reč o obnavljanju vodovodne mreže kako bismo narednih nekoliko decenija imali kvalitetno i kontinuirano snabdevanje vodom u gradu, rekao je gradonačelnik Jene Maglai

Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može sam očitati stanje na vodomeru i isto prijaviti u JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, radnim danima, lično ili putem telefona broj 0800-000-024.

Prva faza izgradnje obuhvata deo od Gradskog bazena, ulice Nikole Demonje, Grabovačku i Sep Ferenca do početka Aleje Maršala Tita

Za ovogodišnje nagrade kandidovano je ukupno 86 privrednika, a nagrađeni su odabrani na osnovu nekoliko kriterijuma – poslovnost i tržišna pozicija, kooperativnost, odnosi s javnošću, socijalna politika, moralne i etičke vrednosti

Proverom i utopljavanjem vodomera ako je to potrebno, pre dolaska oštre zime potrošači mogu sa malo pažnje da sebi umnogome smanje mogućnost nastanaka većih kvarova i neprijatnosti kao posledice tih kvarova

Čišćenje primenom hidrogela rađeno je u četvrtak 9. oktobra na potezu od Ulice Ane Frank do Kikindske ulice

Stanje na brojilu građani mogu da prijave i lično na šalteru preduzeća, ili putem besplatnog telefona 0800-000-024, a registrovani korisnici i preko internet stranice http://www.vodovodsu.rs

Po dve sadnice tuje ili neke druge vrste drveta dobile su 24 osnovne škole, kao i 55 vrtića