Informacije

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica se ističe u pogledu: najmanjeg broja zaposlenih u odnosu na km mreže, broja priključaka i korisnika, najmanjeg broja pucanja cevi u odnosu na km mreže, stopostotnog merenja potrošnje vode putem vodomera, gubitaka vode u sistemu, stopostotnog sekundarnog prečišćavanja otpadnih voda, najmanjeg broja reklamacija u odnosu na broj priključaka...

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica u skladu sa odlukom Upravnog odbora broj 49-6/2013. od 11.07.2013. godine, raspisuje: O G L A S Za prodaju rashodovanih vozila putem prikupljanja pismenih ponuda

Subotica je jedan od retkih gradova u okruženju koje ima izgrađeno savremeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Pored njegove vodoprivredne i funkcije zaštitne životne sredine, značajno je napomenuti to da se u postupku tretmana mulja kao nuzproizvoda, proizvodi električna i toplotna energija za sopstvene potrebe, rekla je u izjavi za medije v.d. direktor preduzeća Valerija Tot Godo

U poslednja dva dana meseca jula u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je izvršena prva nadzorna provera primene sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine na osnovu međunarodnih standarda ISO 9001 i 14001. Ovlašćena institucija CERTOP Srbija koja je deo internacionalne sertifikacione mreže i njihovi proverivači ocenili su da je naše Preduzeće mnogo uradilo na unapređenju...

Akcenat ove obuke dat je na trajni cilj preduzeća, koji se odnosi na kontinuirano unapređenje kvaliteta svih vidova delatnosti, pri čemu se kvalitetom vode brine o zdravlju korisnika i očuvanju životne sredine, a merama zaštite na radu – o bezbednosti i zdravlju zaposlenih

Stupanjem na snagu Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, preduzeće je u obavezi da na osnovu člana 34. predloži Skupštini Grada Subotice predstavnika zaposlenih kao člana Nadzornog odbora preduzeća.

U cilju unapređenja kvaliteta pružanja svojih usluga, JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica je obezbedilo besplatnu telefonsku liniju za potrošače, koja je dostupna od 10. juna 2013. godine, svakim radnim danom od 07 do 15 h.

Cilj projekta je razvijati svest i savest mladih u vezi racionalne potrošnje vode

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica je među prvim lokalnim javnim komunalnim preduzećima u Vojvodini koja su se odazvala pozivu Pokrajinskog ombudsmana za ovu vrstu treninga svojih zaposlenih