Informacije

JN 46/7-2018

18.07.2018.

Oprema za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja recipijenta

JN 45/17-2018

10.07.2018.

KOLONE ZA BUNARE

JN 46/1-2018

09.07.2018.

ODRŽAVANJE HLOROGEN UREĐAJA

JN 45/18-2018

05.07.2018.

Plan preventivnih mera i angažovanje koordinatora za praćenje izgradnje sa aspekta bezbednosti na radu

JN 45/15-2018

27.06.2018.

ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE

JN 45/16-2018

25.06.2018.

USLUGA MASOVNE ŠTAMPE I IZRADA KOVERATA

JN 46/3-2018

15.06.2018.

REINŽENJERING ORACLE POSLOVNO INFORMACIONOG SISTEMA

JN 45/14-2018

08.06.2018.

POSLOVI SPREMANJA POSLOVNIH PROSTORIJA

JN 45/12-2018

06.06.2018.

KANCELARIJSKI MATERIJAL I TONERI