Informacije

JN 45/54-2017

14.12.2017.

ALATI

JN 46/5-2017

07.12.2017.

Elektronski prenos podataka o naplaćenim računima

JN 45/51-2017

06.12.2017.

Merno regulaciona oprema

JN 46/6-2017

06.12.2017.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JN 45/53-2017

05.12.2017.

REVITALIZACIJA BUNARA

JN 45/52-2017

05.12.2017.

REZERVNI DELOVI PUMPI ZA TRANSPORT MULJA

JN 45/50-2017

01.12.2017.

Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina

JN 45/48-2017

30.11.2017.

Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina

JN 45/49-2017

29.11.2017.

Goriva, ulja i maziva - partija 2. Motorno ulje i mazivo