Informacije

JN 46/6-2017

06.12.2017.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JN 45/53-2017

05.12.2017.

REVITALIZACIJA BUNARA

JN 45/52-2017

05.12.2017.

REZERVNI DELOVI PUMPI ZA TRANSPORT MULJA

JN 45/50-2017

01.12.2017.

Izrada projekata za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Harambašićeva i Petra Drapšina

JN 45/48-2017

30.11.2017.

Rezervni delovi i potrošni materijal za interno održavanje vozila i radnih mašina

JN 45/49-2017

29.11.2017.

Goriva, ulja i maziva - partija 2. Motorno ulje i mazivo

JN 45/47-2017

27.11.2017.

SERVIS PUMPI

JN 45/46-2017

21.11.2017.

Materijal za održavanje hlornih sistema i servis

JN 45/45-2017

21.11.2017.

BRAVARSKI I STRUGARSKI MATERIJAL