Informacije

JN 45/8-2018

03.05.2018.

Kamera za snimanje unutrašnjosti kanalizacionih vodova

JN 45/9-2018

26.04.2018.

Građevinski materijal

JN 45/6-2018

18.04.2018.

Hidrogeološka dokumentacija

JN 45/7-2018

17.04.2018.

Izrada projekta

JN 46/4-2018

29.03.2018.

Očitavanje mernih instrumenata

JN 45/5-2018

26.03.2018.

Legalizacija

JN 45/3-2018

23.03.2018.

Overavanje vodomera

JN 45/4-2018

20.03.2018.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

JN 45/2-2018

13.03.2018.

USLUGA SERVISIRANJA I REDOVNOG ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME