Vesti

mar
24
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-04-2015

USLUGA SERVISIRANJA I REDOVNOG ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME

mar
24
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-06-2015

GEODETSKO SNIMANJE I KARTIRANJE POSTOJEĆIH OBJEKATA PREDUZEĆA SA UKNJIŽBOM U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

mar
24
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-01-2015

ŠTAMPANI OBRASCI

mar
23
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-02-2015

KRATKOROČNI BANKARSKI REVOLVING KREDIT

mar
23
Vodovod Drop Logo

ELEKTRIČNA ENERGIJA

ELEKTRIČNA ENERGIJA

jan
14
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-35-2014

Usluge sudskog veštaka za procenu vrednosti postojeće vodovodne i kanalizacione mreže

jan
13
Vodovod Drop Logo

JN 46/1-36-2014

ONLINE MERAČI U PROCESU TRETMANA OTPADNIH VODA

jan
8
Vodovod Drop Logo

JN 45/1-75-2014

Tehnička kontrola glavnog projekta vodovodna mreža u ulicama Beočinska,Matije Poljakovića,Silađi Eržebeta i Josipa Vukovića Đide MZ Novo Selo