Informacije

JN 45/1-62-2013

25.11.2013.

LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ

JN 45/1-61-2013

22.11.2013.

IZGRADNJA SISTEMA TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA KOMPLEKSA VODOZAHVAT II

JN 45/1-63-2013

21.11.2013.

PRENOS ANALOGNIH SIGNALA SA DISPERZNIH OBJEKATA (Aplikativni softwer)

JN 45/1-53-2013

18.11.2013.

POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA (materijal reklamne i propagandne prirode)

JN 45/1-60-2013

18.11.2013.

UTOPNE PUMPE

JN 45/1-59-2013

13.11.2013.

GUMENI KOMPENZATORI ZA FILTER STANICU

JN 45/1-58-2013

07.11.2013.

ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE VODOMERA

JN 45/1-57-2013

31.10.2013.

INDUKTIVNI PROTOKOMERI

PRETHODNO OBAVEŠTENJE br. 1/2013