Informacije

JN 45/1-44-2013

17.09.2013.

SERVIS PUMPI

JN 46/1-21-2013

13.09.2013.

Priznavanje kvalifikacije podnosiocima prijava za usluge – IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNIČKE OBJEKTE

JN 45/1-47-2013

12.09.2013.

MERNO REGULACIONA OPREMA ZA 3 NOVA BUNARA NA VZ 1 SA MINIMALNOM REZERVOM

JN 45/1-38-2013

10.09.2013.

ČIŠĆENJE OTVORENIH KANALA

JN 45/1-41-2013

09.09.2013.

IZRADA ELABORATA UPRAVLJANJA AZBESTNIM MATERIJALOM-OTPADOM

JN 46/1-19-2013

05.09.2013.

VOZILA

JN 45/1-43-2013

29.08.2013.

ELEKTRO MATERIJAL

JN 45/1-42-2013

23.08.2013.

VIDEO NADZOR

JN 45/1-40-2013

21.08.2013.

BRAVARSKI I STRUGARSKI MATERIJAL