Informacije

JN 45/1-66-2013

19.12.2013.

PLC – TSX Premium komplet

JN 46/1-25-2013

17.12.2013.

MAŠINA ZA SAČMARENJE

JN 46/1-24-2013

13.12.2013.

Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta VZ I

JN 46/1-30-2013

13.12.2013.

KANAL JETT PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA

JN 46/1-23-2013

13.12.2013.

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA HIDROTEHNIČKE PROJEKTE

JN 46/1-27-2013

12.12.2013.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JN 46/1-29-2013

12.12.2013.

LAKO TERETNO MOTORNO VOZILO (PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA)

JN 46/1-28-2013

09.12.2013.

PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU (OVERDRAFT)

JN 45/1-64-2013

26.11.2013.

Održavanje i servisiranje vodomera: partija 2. Servis vodomera „INSA“