Informacije

JN 45-1-86-2016

19.12.2016.

Sistem za određivanje ukupnog azota po Kjeldahu (jedinica za digestiju - 20 radnih mesta i jedinica za destilaciju amonijaka)

JN 46/1-18-2016

12.12.2016.

VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

45-1-85-2016

09.12.2016.

Pumpni agregati na elektro pogonu

JN 45-1-84-2016

08.12.2016.

REGULACIONI POGON

JN 45-1-80-2016

08.12.2016.

PREMIJA OSIGURANJA

JN 46-1-17-2016

07.12.2016.

Električna energija

JN 45-1-83-2016

06.12.2016.

Induktivni protokomeri

JN 45-1-78-2016

05.12.2016.

Merno regulaciona oprema

JN 45-1-82-2016

02.12.2016.

IMPLEMENTACIJA WEB GIS PLATFORME U OKVIRU INTRANETA PREDUZEĆA