Informacije

Izgradnja postrojenja za preradu pitke vode na “Vodozahvatu II” je počela i nastaviće se na proleće a za palićku kanalizaciju ispunjeni su uslovi i čeka se raspisivanje javne nabavke. Za “Vodovod i kanalizaciju” od 2020. počinje otplata kredita uzetog za unapređenje vodnih sistema grada, što će umanjiti ionako skromne mogućnosti preduzeća za sopstvena ulaganja.

Omogućiti i pristup radi mesečnog očitavanja

Gradsko veće Grada Subotice dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora preduzeća

Račun za objedinjenu naplatu komunalnih usluga pored obaveznih zakonski propisanih elemenata sadrži i dodatne informacije od značaja za korisnike komunalnih usluga

INFORMATOR O RADU

14.04.2015.

Informator o radu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica