јан
1970
1

1970

Постављене основе изградње јединственог система водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадне воде за територију целе општине (од 1970-1977. изграђено је 211.847 m водоводне мреже)