окт
2017
9

POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA U SUBOTIČKOM VODOVODU I KANALIZACIJI ZA 2018. GODINU

Glavno povereništvo Sindikata Nezavisnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica održalo je sednicu u četvrtak, 05. oktobra 2017. godine, u kojoj su uzeli učešća, kao socijalni partneri, direktor, finansijski direktor, interni revizor, rukovodilac sektora opštih i pravnih poslova i predstavnik zaposlenih u Nadzornom odboru preduzeća. Sednici su, takođe, prisustvovale Violeta Gojković, sekretar GS JSKD Nezavisnost i Slađana Kiković, šef pravne službe ovog Sindikata. Jedina tačka Dnevnog reda se odnosila na politiku zarada i zapošljavanja u programu poslovanja JKP za 2018. godinu.

Cilj ove sednice je bio da se naši predstavnici u višim organima sindikata Vojvodine i Srbije pripreme za predstojeće sednice na ove teme, a takođe i informisanje zaposlenih i uticaj preko Sindikata i predstavnika zaposlenog u Nadzornom odboru na poslovodnu i gradsku politiku za povoljniji položaj zaposlenih, u skladu sa zakonskim mogućnostima i Kolektivnim ugovorom putem procesa predlaganja i donošenja Programa poslovanja preduzeća za 2018. godinu. Pri tome, naš Sindikat ima nameru da se, kao i do sada, konstruktivno i u skladu sa zakonskim normama, na tolerantan i demokratsko dijaloški način sa predstavnicima poslovodstva bori  za poboljšanje položaja zaposlenih. Prema tome, želja nam je bila da na sednici razgovaramo kao strane koje imaju jedinstvene, a ne suprostavljene ciljeve!

ZAKLJUČCI SA SEDNICE:

  1. Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava predstavljaju ograničavajući faktor koji utiče na demotivisanost zaposlenih, pa time i na obim i kvalitet usluga u ovoj, za život i privređivanje, značajnoj delatnosti.
  2. Podzakonskim aktima, Vlada Republike Srbije je u 2017. godini iz spiska povećanja zarada i drugih primanja, tačnije rečeno, vraćanja dela oduzetih zarada, zaboravila na 70.000 zaposlenih u JKP kao dela javnog sektora, iako je preko 90% ovih preduzeća samodohodovno i ne utiče na trošenje budžetskih sredstava.
  3. Potpisanim Aneksom i Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS o dodeli solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, Vlada je delimično priznala činjenicu da su ljudski resursi u ovim preduzećima na granici pucanja.  Posebnim naporima Sindikat Nezavisnost našeg Preduzeća u partnerstvu sa poslovodstvom je izvojevalo potpisivanje Aneksa našeg Kolektivnog ugovora sa gradonačelnikom, kao i usvajanje izmena i dopuna Programa poslovanja za 2017. godinu, koje će rezultirati time da će SVI zaposleni dobiti solidarnu pomoć u iznosu od 22.600 dinara, jednokratno, do 13. oktobra. Ovaj vid solidarne pomoći u iznosu minimalne zarade za 2017. godinu u RS poslovodstvo će ugraditi u Program poslovanja preduzeća i za 2018. godinu.
  4. Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta, minimalna cena radnog časa za 2018. godinu iznosi u RS 143 dinara. Poslovodstvo će u Programu poslovanja za 2018. godinu predvideti proširenje mase sredstava za zarade i druga primanja zaposlenih za onaj nivo zaposlenih koji ne ostvaruju tu minimalnu cenu radnog časa. To znači da će najniži koeficijent u preduzeću biti 1,24 i time se izjednačiti sa delom PKV i KV radnika i veoma približiti koeficijentima zaposlenima sa SSS. To, takođe, znači da se eliminiše razlika bez obzira na SLOŽENOST poslova koji zaposleni obavljaju uz raspon od 1:5, koji se na taj način izvitoperuje do nivoa uranilovke.
  5. Investicijeu proširenje vodovodne i kanalizacione mreže i objekata, sa ugradnjom novih materijala i savremene opreme za efikasno upravljanje i održavanje sistema proizvodnje i tretmana vode za piće, njene distribucije, odvođenja i prečišćavanja,  zahtevaju popunjenost, naročito majstorskih i stručno profilisanih poslova, uz njihovu permanentne edukaciju i stručno osposobljavanje. Prema međunarodnim iskustvima i normama treba usaglašavati broj zaposlenih na osnovu dužina mreža i broja stanovnika koji se opslužuju (Benčmarking za sva JKP u RS po IBNET metodologiji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) selektivnim pristupom prema JKP a ne generalnim da se u svim JKP obavezno mora racionalizovati, što ne treba automatski da znači i smanjivati broj zaposlenih.  Fleksibilnim metodama zapošljavanja, npr. po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, nemoguće je  obezbediti kvalitetnu radnu snagu u ovim značajnim delatnostima, koja se godinama stvara. Takav odnos sve više utiče na odliv teško zamenljive majstorske i stručne radne snage, pa time i na obim i kvalitet usluga. Nemogućnost novog zapošljavanja tih profilaima još veću specifičnu težinu, kada se ima u vidu da je prosečna starost zaposlenih u preduzeću preko 45 godina, da je godišnji procenat bolovanja zaposlenih preko 7% i da skoro 10% zaposlenih ima delimičnu ili potpunu zdravstvenu sposobnost za rad.
  6. Sindikat i poslovodstvo će kod Osnivača inicirati sastanaksa ciljem upoznavanja sa navedenim problemima kao i sagledavanjem nivoa prosečno isplaćenih zarada i drugih primanja zaposlenih u JKP Grada Subotice po KVALIFIKACIONIM STRUKTURAMA. Već sada, na osnovu raspoloživih podataka se mogu videti velika odstupanja bez obzira na značaj i kvalifikacionu strukturu zaposlenih koju zahteva delatnost kao objektivan kriterijum. Takođe, neophodno je da poslovodstvo i Osnivač, u skladu sa prestankom zakonskih ograničenja, konsolidacijom budžeta, obezbede u Programu poslovanja preduzeća za 2018. godinu povećanje mase sredstava za zarade i druga primanja zaposlenih za 10%, odnosno vraćanje na nivo od 2015. godine, pre donošenja Zakona o privremenom određivanju osnovica za obračun i isplatu plata, čime bi bio otklonjen i negativan faktor nepostojanja granica po složenosti poslova primenom minimalne cene radnog časa za 2018. godinu.
  7. Sindikat Nezavisnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica inicira reagovanje GS JSKD Nezavisnost prema Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvu finansija po problematici koja je sastavni deo ovih zaključaka i informisanje o postignutim rezultatima.

SVE ZAPOSLENE SINDIKAT NEZAVISNOST JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA OVOM SEDNICOM I ZAKLJUČCIMA PODSEĆA DA JE 7. OKTOBAR – DAN DOSTOJANSTVENOG RADA!

 Radi  se inače o temeljnom ljudskom pravu na pristojan – znači ugovoren, legalan, bezbedan i adekvatno plaćen rad!

Subotica, 06.10.2017. godine

Glavni poverenik: Rajmund Galac

Član Glavnog odbora GS JSKD: Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.