дец
2017
27

POTPISAN UGOVOR O FINANSIRANJU PROJEKTA „ZAŠTITA BIODIVERZITETA JEZERA PALIĆ I LUDAŠ“

Za nešto više od godinu dana Grad Subotica ispunio je sve preduslove koji su bili neophodni za početak implementacije Projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ i 17. novembra 2017. godine potpisan je ugovor o finansiranju između nemačke „KfW“ banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukture, Grada Subotice, JP „Palić-Ludaš“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“. Ugovor o finansiranju potpisan je na iznos donacije od 6,5 miliona evra. Povodom realizacije ovog Projekta, održana je  06.12.2017. godine PRESS konferencija u Medija-centru Gradsku kuće.

U strukturi ulaganja, 67% sredstava namenjeno je za izgradnju kanalizacione mreže naselja Palić i poveznog potisnog voda koji će buduću mrežu povezati sa Uređajem za prečišćavanje otpadnih voda, dok je 23,8% za izgradnju zaštitnog pojasa oko jezera Palić i Ludaš (ozelenjavanje, izgradnja isnpekcijske i biciklističke staze), 6,2% za unapređenje palićkog prečistača otpadnih voda i 3% sredstava za biomanipulaciju, tj. izlov alohtonih vrsta ribe (invazivne vrste koje prirodno ne pripadaju eko-sistemu jezera Palić i Ludaš).

U ovom momentu se očekuje angažovanje stručnih konsultanata od strane ministarstva, nakon čega će se uz njihov nadzor i uputstva, pristupiti raspisivanju tendera za obezbeđenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Palić i poveznog potisnog voda. Otpočeće se i sa pripremnim aktivnostima za izgradnju zaštitnog pojasa, kao i onima koje su vezane za biomanipulaciju. Očekuje se, ako sve bude teklo po planu, da će se već u februaru 2018. godine izabrati međunarodni konsultant i da će se ozbiljno krenuti u realizaciju ovog Projekta.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Palić-Ludaš“ su u saradnji sa gradom i  MZ Palić organizovali ove godine zbor građana, na kome su bili upoznati o značaju Projekta i koracima koje je potrebno preduzeti da bi se adekvatno ispunili preduslovi za izgradnju kanalizacione mreže, koji se pored društvene odnose i na ekonomsku opravdanost ulaganja. Akcija je bila uspešna jer je prikupljeno 750 potpisanih izjava kojima su vlasnici objekata u naselju Palić potvrdili zainteresovanost za priključenje na buduću kanalizacionu mrežu (potrebno je bilo 700).

Druga najvažnija mera projekta – izgradnja zaštitnog pojasa definisana je potrebom da grad obezbedi zemljište u svom vlasništvu. Trenutno je u toku procedura eksproprijacije zemljišta. Istočna obala jezera Palić je završena i stvorena je mogućnost otpočinjanja radova, na redu je zapadna i južna obala IV sektora i kompletna obala III sektora jezera Palić. Nakon realizacije geodetskih radova, kojima će se definisati obalni pojas, pristupiće se eksproprijaciji i ovog dela zemljišta.

Na PRESS konferenciji su uzeli učešća u izlaganjima i odgovorima na pitanja novinara Bogdan Laban, gradonačelnik, Mišel Roman, predstavnik GIZ-a (nemačke agencije za međunarodnu saradnju), Ervin Molnar, projekt-menadžer, Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“, Predrag Radivojević, direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i Marta Dobo, direktorka JP „Palić-Ludaš“.