дец
2017
14

JN 45/54-2017

ALATI

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

-partija 1. Ručni alati
-partija 2. Ostali alat

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење поунда
  (276 KB) 14.12.2017.
 2. Конкурсна документација
  (630 KB) 14.12.2017.
 3. Одлука о додели уговора
  (479 KB) 27.12.2017.
 4. Обавестење о закјуценом уговору партија 1
  (230 KB) 03.01.2018.
 5. Обавестење о закјуценом уговору партија 2
  (230 KB) 03.01.2018.