Politika integrisanog sistema menadžmenta

(sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom životne sredine, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)


Delatnost JKP VODOVOD I KANALIZACIJA je proizvodnja i distribucija vode za piće i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Trajni cilj preduzeća je kontinualno unapređenje kvaliteta svih vidova delatnosti pri čemu se kvalitetom vode brine o zdravlju korisnika i očuvanju zdrave životne sredine, a merama zaštite na radu o bezbednosti zdravlju zaposlenih. Ciljevi preduzeća se ostvaruju na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana: korisnika naših usluga, osnivača Grada Subotica i zaposlenih u organizaciji.

Politika upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom životne sredine i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica zasniva se na sledećim principima:

  • zadovoljavanje zahteva i potreba postojećih i očekivanja budućih korisnika usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda;
  • odgovoran odnos prema prirodnim resursima, životnoj sredini i zdravlju ljudi;
  • visok stepen odovornosti svih zaposlenih na očuvanja životne i radne sredine;
  • odgovorno poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i standardima;
  • stručno usavršavanje zaposlenih uz poštovanje  ekonomskih ciljeva razvoja i dobrobiti svakog pojedinca u zajednici;
  • kontinualni razvoj sistema u skladu sa zahtevima društva uz primenu novih tehničkih i tehnoloških rešenja;
  • privrženost prevenciji povreda i ugrožavanja zdravlja, kao i privrženost stalnom poboljšavanju OH&S učinka i OH&S sistema upravljanja;
  • čvrsto opredeljenje za usaglašavanje najmanje sa odgovarajućim zakonskim propisima i sa drugim zahtevima sa kojima se organizacija saglasila, a koji se odnose na kvalitet, zaštitu životne sredine i opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu;

Rukovodstvo preduzeća primenjuje sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja životnom sredinom i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i vodi brigu o njihovom unapređenju i širenju svesti o njihovom značaju. Svaki zaposleni ima pravo i obavezu da sprovodi usvojena načela politike i učestvuje u unapređenju sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Naziv dokumenta Preuzimanje
QZ-12.21 Politika IMS