nov.
2011
21

ODOBREN PROBNI RAD POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SUBOTICE

ODOBREN PROBNI RAD POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA SUBOTICE

Ideja izgradnje novog Postrojenja nastala je 2001. godine, kada je ponovo došlo do izuzetno teške ekološke situacije na jezeru Palić. Skupština opštine je na svojoj sednici od 28. novembra 2001. godine odlučila da se pristupi pokretanju novog projekta: Sanacija i proširenje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice.

Struka i odbornici su se prilikom donošenja jedne ovako značajne odluke vodili veoma bitnim ciljevima koji se odnose na usklađeni, ravnomerni i održivi razvoj grada Subotice i Palića.

Savremena tehnička oprema i nove tehnologijekoje su se pojavile u novijoj istoriji prečišćavanja otpadnih voda omogućuju, pored mehaničkog i biološkog, i treći stepen prečišćavanja otpadnih voda. Smanjenjem azota i fosfora u procesu prečišćavanja otpadnih voda ispod dozvoljenih koncentracija prema domaćim i propisima EU značajno podiže stepen zaštite životne sredine i prirodne i turističke vrednosti jezera Palić.

Tretmanom mulja, koji se pojavljuje u procesu prečišćavanja otpadnih voda, takođe se štiti životna sredina, ali i omogućava dobijanje bio gasa kao alternativnog izvora električne i toplotne energije za sopstvene potrebe Postrojenja. Kasnije ću nešto reći i o pilot projektima koje smo realizovali i koje ćemo realizovati, a koji se odnose na kompostiranje mulja i njegovu upotrebu u poljoprivredne svrhe.

Vrlo važni ciljevi su i oni koji se, izgradnjom novog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda odnose na unapređenje urbano – komunalnih i ekonomsko – privrednih potreba Grada:

  • povećanje kapaciteta Postrojenja na 36.000 u beskišnim, odnosno na 72.000 m3/dan  u kišnim danima i
  • rekonstrukcija i proširenje kolektorske i sekundarne kanalizacione mreže i povećanje stepena priključenja stanovništva.

U današnjoj situaciji, poštujući zakonitosti i prioritete, možemo videti da će završetak izgradnje novog Postrojenja omogućiti izgradnju kolektora II, kojim će se bitno rasteretiti kolektor III, koji, naročito u centru grada, prilikom većih ili dugotrajnijih kiša izaziva začepljenja i plavljenja saobraćajnica, dvorišta i podruma velikog broja domaćinstava. Ovaj kolektor omogućiće, takođe, izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i priključenje domaćinstava u MZ „Zorka“ i „Peščara“.

Takođe, biće omogućen i nastavak izgradnja kolektora VII čime će biti obezbeđeni tehnički uslovi za izgradnju sekundarne mreže i priključenje velikog broja domaćinstava na severnom delu teritorije Grada koji obuhvata 4 mesne zajednice (Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje i Makova sedmica) na potezu Partizanskih baza – Majšanski put – 51. Divizije i Jovana Mikića.

Takođe, ovim će se stvoriti tehnički uslovi za povez kolektora VII i Palića, kao i ravnoteža u razvoju komunalne infrastrukture, jer je pokrivenost Grada sa kanalizacionom mrežom u odnosu na vodovodnu mrežu svega 50,3 %.

U periodu od decembra 2004. godine do 2007. godine sredstva za izgradnju obezbeđena su iz kreditnih izvora,  donacijama i iz budžeta Grada u ukupnom iznosu od 18.120.159 evra na osnovu Ugovora sa EBRD i EAR o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji novog Postrojenja.

Sa izabranim izvođačem „DHV“ Holandija na javnim međunarodnim tenderima ugovorena je izgradnja dve tehničke celine - linija vode i linija mulja koje čine Postrojenje, a sa IRD Inženjering Rim na javnom međunarodnom tenderu – za nadzor i podršku vođenja projekta.

Tokom decembra 2009. godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica preuzelo je od izvođača radova, holandske firme „DHV“ liniju vode, a liniju mulja u avgustu 2010. godine. U proteklom periodu utvrđeno je da obe tehničke celine i Postrojenja funkcionišu, sa time da je u toku otklanjanje uočenih nedostataka.

Tokom 2010. i 2011. godine izvršena je obuka rukovaoca Postrojenja i oni su osposobljeni za potpuno i samostalno vođenje procesa.

Na osnovu Rešenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine od 15. juna 2011. godine oformljena je Komisija za vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice, koju čine stručnjaci – eksperti za ovu delatnost.

Pre donošenja konačnog zaključka, ova Komisija je uvažila sledeće činjenice:

  • da je ovo jedna od najvećih i najsloženijih ovakvih investicija od značaja sa aspekta zaštite životne sredine do sada u Republici Srbije i bližem međunarodnom okruženju;
  • da je nekoliko uglednih naučno – istraživačkih institucija vršilo provere i analize vrednosti izlaznih parametara prečišćene vode u zoni nadležnosti i odgovornosti investitora i tretiranog mulja  u periodu od 2009. do 2011. godine i utvrdilo da je njihova vrednost u skladu sa projektovanim
  • u proteklom periodu rada na uhodavanju Postrojenja, uočene su određene primedbe i nedostaci koji bi se u slučaju neotklanjanja mogli odraziti na otežano funkcionisanje, upravljanje i održavanje Postrojenja, a koji se generalno najviše odnose na građevinski deo i konstrukcije (građevinski dnevnici, atesti, sertifikati i zapisnici o kontroli, kvalitetu, pouzdanosti i otpornosti ugrađenog građevinskog materijala i konstrukcija)
  • da je normalna pojava da se tokom izgradnje ovako velikih i složenih investicija, na osnovu domaćih i međunarodnih iskustava, pojavljuju određene primedbe i nedostaci, što je Komisija imala u vidu, pa je konstatovala da zbog određenih nedostataka postoje zakonske mogućnosti izdavanja upotrebne dozvole na privremeni period od 6 + 6 meseci

 

Na kraju svog rada Komisija je konstatovala:

Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekata i izdavanju upotrebne dozvole, saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije, Komisija za vršenje tehničkog pregleda je predložila nadležnom organu koji je oformio Komisiju da odobri probni rad Postrojenja, a najduže do 6 meseci.

Nepravilnosti i nedostatke koji su navedeni u detaljnom izveštaju Komisije za tehnički pregled Investitor i Izvođač su dužni otkloniti za vreme trajanja perioda probnog rada.

Nadamo se da će evidentirane primedbe i nedostaci biti otklonjeni u narednom periodu, te da JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i izvođač radova neće biti u situaciji da eventualni spor rešavaju u sklopu veoma složenog procesa međunarodne trgovinske arbitraže.

Očekujućim završetkom realizacije ove investicije, građani, Grad i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, učinili se jedan krupan korak u rešavanju vodoprivredne, komunalne i ekološke problematike grada i jezera Palić !