dec.
2016
8

REGULACIONI POGON

REGULACIONI POGON

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponuda
  (120 KB) 2016. dec. 8.
 2. Konkursna dokumentacija
  (366 KB) 2016. dec. 8.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
  (906 KB) 2016. dec. 20.
 4. obavestenje o zakjucenju okvirnog sporazuma
  (105 KB) 2017. jan. 10.