jan.
2018
15

Goriva, ulja i maziva

Goriva, ulja i maziva

- Partija 2. Motorno ulje i mazivo putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje pounda
  (262 KB) 2018. jan. 15.
 2. Konkursna dokumentacija
  (551 KB) 2018. jan. 15.
 3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - Partija 2
  (895 KB) 2018. febr. 1.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (237 KB) 2018. febr. 19.