márc.
2020
9

USLUGA MOBILNE TELEFONIIJE

USLUGA MOBILNE TELEFONIIJE

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Putem okvirnog sporazuma

Csatolt állományok

 1. Poziv za podnošenje ponude
  (240 KB) 2020. márc. 9.
 2. Konkursna dokumentacija
  (498 KB) 2020. márc. 9.
 3. Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu
  (866 KB) 2020. márc. 23.
 4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  (116 KB) 2020. ápr. 8.