Hírek

aug.
30

ÉRTESÍTÉS A PALICSI CSATORNAVEZETÉK ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL

Szabadka Város önkormányzata és a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV mint befektetők 2019. augusztus 26.-tól megkezdték a palicsi csatornahálózat építési munkálatait. Az újvidéki NS Graditelj építőipari vállalat mint a közbeszerzés legkedvezőbb kivitelezője a következő 8 hónapban 15 kilométer gravitációs csatorna-, és 5 kilométer nyomóvezetéket fektett le a településen, amelyen keresztül az összegyűjtött...

okt.
29

A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE, A KÖRNYEZET-, ÉS MUNKAVÉDELEM VALAMINT (VÍZ MINT) ÉLELMISZER-EGÉSZSÉGBIZTONSÁG – SZABVÁNY SZINTEN

A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-ban szeptember végén szerbiai Certop illetékes cégként a bevizsgálta és lefolytatta a válallati rendszer felkészültségét az (újra) tanúsítás érdekében, a minőség-irányítást, a környezet-, és munkavédelmet (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007), és a vízelőállítás élelmiszer biztonsági kockázatát, a HAACP szabványt. A sikeres tanusítási folyamat az...

márc.
12

REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉÉRT

A regionális együttműködés, a vízkészleteink kezelése és a magasabb szintű fogyasztói szolgáltatás szerepelt tapasztalatcsereként a Dunai-platform második Benchmarkingjának szabadkai műhelyén, amelyet 2019. február 27.-e és 2019 március elseje között közel száz résztvevő jelenlétében rendeztek. Ezen az összejövetelen együttműködési szerződés született a városok, a szabadkai, az újvidéki, a bijelinai...

febr.
21

VÁLLALATVEZETÉSI LÁTOGATÁS A II VÍZGYÁR ÉPÍTÉSI TERÜLETÉN A SAJTÓ KÉPVISELŐIVEL

Az ivóvíz-kezelő épületkomplexum felépítése az utolsó fázisát jelenti a városi vízrendszerek fejlesztését (röv.: SWUP) célzó projektnek. A beruházás megvalósításával a városi, a radanováci és palicsi fogyasztók a királyhalmiak mellett, ahol immáron két éve a kinyert vizet megfelelő minőségben kezelik, előírt nyomású és az egészségügyi szempontoknak is megfelelő minőségű vizzel rendelkeznek majd.