Hírek

júl.
2020
9
Vodovod Drop Logo

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

Investiciono održavanje postojećih objekata na lokaciji UPOV Subotica i Uprava Vodovod

júl.
2020
9
Vodovod Drop Logo

ODRŽAVANJE OBJEKATA

ODRŽAVANJE OBJEKATA

júl.
2020
8
Vodovod Drop Logo

LABORATORIJSKI APARATI

LABORATORIJSKI APARATI

júl.
2020
7
Vodovod Drop Logo

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

júl.
2020
6
Vodovod Drop Logo

TEHNIČKI PRIJEM

TEHNIČKI PRIJEM

júl.
2020
1
Vodovod Drop Logo

USLUGE MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

USLUGE MASOVNE ŠTAMPE I IZRADE KOVERATA

jún.
2020
26
Vodovod Drop Logo

Natrijum hipohlorit

Natrijum hipohlorit