Hírek

júl.
2014
14
Vodovod Drop Logo

ADSL INTERNET (sa MPLS uslugom) i ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE PREDUZEĆA

ADSL INTERNET (sa MPLS uslugom) i ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE PREDUZEĆA

júl.
2014
2
Vodovod Drop Logo

PRENOS ANALOGNIH SIGNALA

PRENOS ANALOGNIH SIGNALA

jún.
2014
27
Vodovod Drop Logo

PROJEKAT PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE - VODOVODNA MREŽA DO UPOV-A BAJMOK

PROJEKAT PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE - VODOVODNA MREŽA DO UPOV-A BAJMOK

jún.
2014
25
Vodovod Drop Logo

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BUNARSKE KONSTRUKCIJE BUNARA B-31 U OKVIRU VODOZAHVATA 1

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM BUNARSKE KONSTRUKCIJE BUNARA B-31 U OKVIRU VODOZAHVATA 1

jún.
2014
24
Vodovod Drop Logo

PREGLED VIDA ZA ZAPOSLENE KOJI RADE SA EKRANOM

PREGLED VIDA ZA ZAPOSLENE KOJI RADE SA EKRANOM

jún.
2014
23
Vodovod Drop Logo

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL

jún.
2014
16
Vodovod Drop Logo

J

V

jún.
2014
9
Vodovod Drop Logo

REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE HLORNIH SISTEMA

REZERVNI DELOVI ZA ODRŽAVANJE HLORNIH SISTEMA